Witamy na stronie Host-Partner Sp. z o.o. w Radomiu.

Fachowość w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami to właśnie my. Pełnimy ciągły nadzór i koordynację usług niezbędnych dla funkcjonowania obiektów nam powierzonych w zarządzanie W całym okresie działalności naszej firmy wypracowaliśmy sobie obraz rzetelnych kontrahentów, z którymi podejmujemy stałą współpracę.


Działamy w oparciu o:

Ustawę "O gospodarce nieruchomościami" z dnia 21.08.1997 r.
( Dz. U. Nr 115 poz. 741 z 29.09.1997 r. z późniejszymi zmianami. )

Ustawę "O własności lokali" z dnia 24.06.1994 r.
( Dz. U. Nr 85 poz. 588 z 27.07.1994 r. z późniejszymi zmianami )

Ustawę "Prawo Budowlane" z dnia 07.07.1994 r.
( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1995r. z późniejszymi zmianami )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 10 z 08.02.1995 r. poz. 46 z późniejszymi zmianami )